AUDIO - Pułapka postępu? - wywiad z Łukaszem Wierzbickim

AUDIO - Pułapka postępu? - wywiad z Łukaszem Wierzbickim

06.02.2023

Żadna z cywilizacji nie była w stanie skutecznie się zreformować ani dostosować, większość nawet nie próbowała – przynajmniej do czasu, gdy było już na to zbyt późno. To nasunęło mi myśl, by zdefiniować pułapkę postępu:

uwodzicielski ciąg sukcesów, który po osiągnięciu określonego rozmiaru prowadzi do katastrofy.

Ronald Wright, „Krótka historia postępu”

RETECO jako spółka promująca ochronę środowiska i rozpowszechniająca tę książkę zachęca do wysłuchania wywiadu z Łukaszem Wierzbickim, autorem przekładu i wydawcą polskiej edycji książki „Krótka historia postępu”, z którym rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

  1. Czym jest pułapka postępu?
  2. Kim jest autor książki „Krótka historia postępu” i dlaczego mamy mu wierzyć?
  3. Proszę o przykłady historyczne, kiedy cywilizacje upadały.
  4. „Raj głupców” to tytuł jednego z rozdziałów książki. O jaki raj głupców chodzi?
  5. „To nadzieja skłania nas do wymyślania coraz to nowych rozwiązań starych problemów, które z kolei wywołują jeszcze groźniejsze problemy” – proszę o wyjaśnienie tych słów z książki.
  6. O jaki „bunt narzędzi” chodzi autorowi?
  7. Co dla Pana było największym odkryciem przy czytaniu tej książki?