Analizy Techniczo - Ekonomiczne OZE

Analizy Techniczno - Ekonomiczne OZE

Doświadczenie w zakresie MIKROSIECI pozwala nam przeanalizować praktycznie wszystkie dostępne na rynku technologie i nawiązać się do praktycznie wszystkich odbiorników będących aktualnie w eksploatacji Inwestora. Analizy przeprowadzamy w oparciu o system ANCOMI (ANalysis and COncept of MIcrogrids), który jako jedyny proponowany na Polskim rynku równolegle analizuje setki scenariuszy krosując wszystkie dostępne rozwiązania. System bierze pod uwagę priorytety Inwestora takie jak ekonomia, bezpieczeństwo energetyczne czy aspekty środowiskowe (np. zmniejszenie konkretnych emisji). Analizujemy cztery główne obszary:

 • wytwarzanie
 • magazynowanie
 • konsumpcja
 • zakup – sprzedaż energii do sieci

dobierając odpowiednie źródła wytwórcze, technologie i pojemność magazynową, sterowanie i scenariusz dla odbiorów. Symulując nasze rozwiązanie uwzględniamy taryfę dynamiczną aby szybko i sprawnie reagować na zmieniającą się cenę energii w ciągu dnia poprzez zakup lub sprzedaż energii do sieci.

Jeszcze nigdy nie mieliśmy bardziej klarownej i sprecyzowanej wizji energetyki w obszarze odnawialnych źródeł energii. Wpływ na to mają takie czynniki jak:

 • rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • rozwój technologii OZE w tym słonecznej, magazynowej, sterowania sieciami,
 • rosnące inicjatywy dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
 • ochrona środowiska,
 • zmiany klimatyczne w tym klęski żywiołowe,
 • strategiczna rola energii elektrycznej na poziomie biznesu i państwa,

Według Precedence Research wielkość globalnego rynku generacji rozproszonej oszacowano na 263,35 mld USD w 2021 r. i oczekuje się, że do 2030 r. osiągnie wartość ponad 703 mld USD, co oznacza, że ​​w latach 2021-2030 rosnąć będzie na poziomie 11,5% rocznie.

Przyszłość energetyki odnawialnej w najbliższych 30 latach to pokrycie 100% zapotrzebowania odnawialnymi źródłami energii. Z pewnością każdy procent wymaga coraz nowszych technologii, innowacji i wykwalifikowanej kadry. Jednak niezależnie od technologii, która będzie wykorzystywała OZE tj. energię słoneczną, wiatru, pływy, gazy, geotermię, biomasę nie ma możliwości oparcia się tylko na jednej z nich. Do kompleksowego, ekonomicznie i środowiskowo uzasadnionego projektu potrzebne jest połączenie źródeł, odbiorników i magazynów na poziomie lokalnym. Dlatego z całą pewnością już dzisiaj możemy stwierdzić, iż technologia MIKROSIECI jest konieczna dla uzyskania bezpiecznego, ekonomicznego i czystego zasilania pojedynczych obiektów lub kompleksów obiektów. Nie ma innej możliwości aby osiągnąć wyżej wymienione cele jak tylko hybrydowe rozwiązania w MIKROSIECI.

Pamiętaj, zawsze patrzymy holistycznie i perspektywicznie. Nie analizujemy tylko pod kątem jednego lub dwóch aspektów. Bierzemy pod uwagę wszystkie obszary i technologie a propozycję rozwiązania składamy na tyle elastyczną aby w przyszłości można było system korygować w zależności od sytuacji rynkowej i politycznej. Kompleksowość, elastyczność i brak granic – to cechy dobrze dobranego systemu energetycznego.

Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest czas oczekiwania na analizę?

Po uzyskaniu kompletu danych technicznych od Inwestora i po zakończonym audycie lub wizji lokalnej zwykle na analizę czekamy około 4 tygodni. Czas ten jest spowodowany bardzo złożoną i wielowariantową analizą wszystkich możliwych do zastosowania źródeł, magazynów i sterowania odbiorami.

Jakie niezbędne dane muszę przygotować do wykonania analizy?

Dane mogą się różnić w zależności od Inwestora, jednak na początek najistotniejsze są:

 1. Jakie masz priorytety – ekonomia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska?
 2. Co w w/w priorytetach jest dla Ciebie istotne?
 3. Dokładna lokalizacja projektu.
 4. Aktualna taryfa, najlepiej faktura za energię elektryczną i cieplną (gaz, olej, węgiel itp.).
 5. Ile miejsca na dachu i gruncie można przeznaczyć na montaż źródeł odnawialnych?
 6. Jaki jest profil obciążenia obiektu? Dane z minimum tygodnia.
 7. Czy profil obciążenia zmienia się w zależności od pory roku? Jeśli tak to w jaki sposób?
 8. Jakie jest roczne zużycie energii?
 9. Czy posiadasz już zainstalowane technologie OZE lub magazynowania energii?
 10. Schematy instalacji elektrycznej oraz cieplnej.
Co zrobić jeśli nie posiadam tygodniowego profilu obciążenia mojego obiektu?

Nic straconego, nasza spółka wykonuje takie usługi. Zakładamy nasz analizator sieci na okres tygodnia do dwóch. Po zdjęciu dane są czytane i obrabiane przez nasz zespół inżynierów. Dostajesz gotowy profil obciążenia, który jest w 100% zgodny z rzeczywistością i na podstawie, którego możesz wykonać analizę techniczno – ekonomiczną.

Analizator sieci

Kiedy należy wykonać analizę?

Analizę można wykonać w dowolnym momencie. Należy uwzględnić, że dobrze wykonana zapewni nam oszczędności w wykonaniu inwestycji oraz eksploatacji systemu. Dlatego należy ją wykonać wcześniej niż planowane działania inwestycyjne.