Wysokosprawna kogeneracja

Jako dostawca systemów wysokosprawnej kogeneracji, oferujemy szeroką gamę rozwiązań. Nasze jednostki można zasilać różnego rodzaju paliwami gazowymi, takimi jak gaz ziemny, biogaz, wodór, propan, butan. Kogeneracja to skojarzone wytwarzanie dwóch lub więcej rodzajów energii w jednym procesie technologicznym, dlatego w naszych rozwiązaniach możemy wytwarzać energię elektryczną, cieplną, chłód, CO2 lub parę technologiczną. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa pierwotnego, zastosowanie kogeneracji jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem różnych rodzajów energii. Jedną z głównych zalet kogeneracji jest stabilne i przewidywalne wytwarzanie energii, jak również możliwość płynnej regulacji mocy dostosowanej do aktualnych potrzeb obiektu.

W naszej ofercie posiadamy jednostki oparte o silniki tłokowe wysoko i średnio obrotowe oraz o turbiny gazowe i ORC. Oferujemy również instalacje układów pomocniczych między innymi systemów kondycjonowania gazu lub biogazu (odsiarczanie, osuszanie, sprężanie), ścieżki gazowe, systemy odbioru i dystrybucji ciepła, zabudowy kontenerowe, itp.

Wszystkie nasze urządzenia, można zintegrować w MIKROSIECI (hybrydowym systemie energetycznym) skonfigurowanej z oferowanych przez nas urządzeń, według indywidualnych potrzeb Klienta.

Rekomendujemy przeprowadzenie analizy i audytu energetyczno-ekonomicznego, w celu precyzyjnego dopasowania wysokosprawnej kogeneracji i innych urządzeń wchodzących w skład Twojej MIKROSIECI.