MTU - Rolls Royce - magazyny energii dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

MTU - Rolls Royce - magazyny energii dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

MTU - Rolls Royce - magazyny energii dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Operatorzy stacji ładowania stoją przed wyzwaniem rozbudowy infrastruktury dla rosnącej liczby pojazdów elektrycznych (EV). Połączenie z siecią elektryczną może być dostępne, ale nie

zawsze o pojemności wystarczającej do obsługi ładowania z dużą mocą. Buforowane ładowanie akumulatorów wypełnia tę lukę, zapewniając zasilanie EV w dowolnym momencie, nawet w sieciach niskiego napięcia.

Zachęcamy do pobrania folderu dotyczącego magazynów energii dla potrzeb stacji ładowania pojazdów.