Piller - stabilizacja parametrów mikrosieci oraz układów kogeneracyjnych

Piller - stabilizacja parametrów mikrosieci oraz układów kogeneracyjnych

Praktyczne aspekty stabilizowania parametrów MIKROSIECI

Zamiast kupować całą energię elektryczną z zakładu energetycznego, coraz więcej obiektów przemysłowych i centrów danych rozważają wytwarzanie wymaganej energii elektrycznej bezpośrednio na miejscu. W przypadku, gdy chcą aby zapewnić ciągłość wytwarzania energii na miejscu podczas przerw w dostawie prądu, należy podjąć środki zaradcze podczas odłączania od zasilania sieciowego i utrzymać niezawodne zasilanie poprzez stabilizację pracy na wyspie.

Mechaniczne magazyny energii (Mechanical Storage Systems MSS) mają również funkcję stabilizującą wykorzystując solidne generatory synchroniczne.

Są specjalnie zaprojektowane do działania niezależnie od zasilania sieciowego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości energii dostarczanej do odbiorników. Dzięki zintegrowanemu magazynowaniu energii, systemy te są w stanie, niezależnie od siebie lub wzajemnie połączone, zapewnić utworzenie wysokiej jakości lokalnej sieci zasilającej i zasilania podłączonych do niej odbiorów nieprzerwanie przy stałym napięciu i częstotliwości.

Stabilizatory obrotowe wyposażone w działające dwukierunkowo urządzenia do magazynowania energii są zatem dobrze dopasowane do zasilania i stabilizacji sieci elektroenergetycznych zasilanych głównie z innych źródeł energii.

Ich dużą zaletą jest możliwość ładowania i rozładowywania mocą całej mikrosieci a nie jak w przypadku baterii tylko prądem, który mogą przyjąć baterie.

Zastosowanie stabilizatorów może wyeliminować konieczność przewymiarowania wytwarzania energii w mikrosieci w celu zapewnienia stabilnych warunków pracy w przypadku wahań obciążenia lub zasilania.

Szeroki opis jak zaprojektować i wdrożyć tego typu stabilizację znajdziesz w dokumencie firmy PILLER do pobrania poniżej.