MTU - Rolls Royce - optymalizacja mikrosieci - integracja OZE z systemami bateryjnymi

MTU - Rolls Royce - optymalizacja mikrosieci - integracja OZE z systemami bateryjnymi

Optymalizacja Systemów Mikrosieci: Integracja Źródeł Energii Odnawialnej i Bateryjnych Magazynów Energii.

Mikrosieć wykorzystuje wiele rozwiązań do wytwarzania energii aby osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie odpowiedniego zasilania. Te rozwiązania mogą być konwencjonalnymi, rozproszonymi źródłami energii, takimi jak agregaty prądotwórcze lub źródłami odnawialnych zasobów, takimi jak turbiny wiatrowepanele słoneczne. Zasoby te w połączeniu z magazynami energii są nie tylko technicznie wykonalne, ale także opłacalne dla wielu zastosowań.

Integracja energii odnawialnej wiąże się z kilkoma wyjątkowymi korzyściami i wyzwaniami dla źródeł energii i akumulatorowych systemów magazynowania energii w mikrosieci.

Dzięki załączonemu do pobrania poniżej dokumentowi od firmy Rolls Royce możemy posiąść wiedzę w tym zakresie.