Schneider Electric - implementacja mikrosieci - wyzwania i kluczowe technologie

Schneider Electric - implementacja mikrosieci - wyzwania i kluczowe technologie

Wdrażanie mikrosieci i wyzwania projektowe różnią się w zależności od wymagań oraz czynników ekonomicznych i biznesowych, ale na szerszym poziomie można je opracować przy użyciu wspólnego podejścia.

Niniejszy dokument firmy Schneider Electric identyfikuje główne wyzwania napotykane podczas wdrażania projektu mikrosieci i dostarcza praktycznych informacji, jak im sprostać.