Cieplny magazyn energii

Nasza oferta obejmuje zbiorniki o specjalnej konstrukcji, których zadaniem jest gromadzenie ciepła lub chłodu i przejmowanie jego nadmiaru z instalacji grzewczej lub chłodniczej do wykorzystania w przyszłości. To bardziej ekonomiczna i częściowa alternatywa dla magazynów energii elektrycznej. Nadwyżka energii elektrycznej np: wyprodukowana z systemu OZE, zamieniana jest przez pompę ciepła lub chłodu w energię cieplną. Tę energię magazynujemy i wykorzystujemy w okresach, kiedy produkcja energii elektrycznej jest na niższym poziomie.

Oferowane przez nas magazyny energii mogą być montowane zarówno w małych układach z jednym źródłem ciepła czy chłodu, jak i w bardzo rozbudowanych instalacjach zasilanych z różnych źródeł. Pracują z tradycyjnymi źródłami ciepła i ekologicznymi rozwiązaniami jak pompa ciepła, kolektory słoneczne, agregaty wody lodowej itp. Nasze bufory mogą pełnić różne funkcje:

  • magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w postaci ciepła lub chłodu (wody lodowej),
  • wydłużanie czasu pracy źródła ciepła w jednym cyklu,
  • pełnienie funkcji sprzęgła hydraulicznego (łączy różne źródła oraz różne odbiory)
  • bilansowanie nadwyżek i niedoborów energii cieplnej,
  • obniżanie zbyt wysokiej temperatury źródła ciepła,
  • zabezpieczanie przed przegrzaniem układu,

Proponowane przez nas cieplne magazyny energii to bufory wysokiej jakości, bardzo trwałe, efektywne i charakteryzujące się wysoką izolacją cieplną, mogą być projektowane jako krótko lub długotrwałe, magazynując ciepło od 1 dnia do kilku miesięcy. Cieplny magazyn energii można podłączyć do instalacji grzewczej równolegle lub szeregowo.

Wszystkie nasze urządzenia, można zintegrować w MIKROSIECI (hybrydowym systemie energetycznym) skonfigurowanej z oferowanych przez nas urządzeń, według indywidualnych potrzeb Klienta.

Rekomendujemy przeprowadzenie analizy i audytu energetyczno-ekonomicznego, w celu precyzyjnego dopasowania magazynu ciepła i chłodu oraz innych urządzeń wchodzących w skład Twojej MIKROSIECI.