Układ regulacji i stabilizacji napięcia

Stabilizator napięcia

LVR Sys lub SRV to system regulacji i stabilizacji napięcia sieci nn. System umożliwia regulację napięcia w zakresie od ±6% do ±20%. Budowa modułowa umożliwia łatwą aplikację za równo w wykonaniu wnętrzowym oraz zewnętrznym. Bezpośrednią regulację napięcia przy pomocy systemu LVR Sys porównać można do stosowanych w sieci elektroenergetycznej transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Podstawą stosowania tego rozwiązania jest konieczność utrzymania wymaganego poziomu napięcia sieci rozdzielczej oraz poprawa parametrów jakości energii, na które wpływ mają przyłączane źródła generacji rozproszonej.

Funkcje:

  • regulacja napięcia poszczególnych faz
  • algorytmy sterowania wykorzystujące pomiar napięcia
  • pradu oraz wartość impedancj lini
  • możliwość podglądu i zmiany parametrów przy pomocy panelu sterowania ręcznego
  • pomiar parametów jakości energi analizatorem PQI-DA Smart w klasie A
Stabilizator napięcia - co to jest?

Stabilizator napięcia jest urządzeniem które za pomocą wybranej technologii szerszy zakres napięcia wejściowego ustabilizuje do określonego napięcia. Przykładowo stabilizator napięcie wejściowe fazowe 160-250 VAC ustabilizuje do poziomu 230VAC ±2% (225-235VAC).

Dlaczego warto stosować stabilizatory napięcia?

Teoretycznie w Polsce napięcie wynosi 230VAC, w praktyce jednak napięcie jest mniej lub bardziej niestabilne. Skutkiem bywa nieprawidłowa praca urządzeń, łącznie z nagłym wyłączaniem. Pierwsza myśl to niesprawne urządzenie, a winne jest zasilanie. Szczególnie ważna jest ciągła praca w procesach produkcyjnych. Gdy dodamy do tego, że niestabilne zasilanie skraca żywotność urządzeń, to korzyści stają się istotne.

Gdzie warto stosować stabilizatory napięcia?

Czasem łatwo jest zaobserwować prawidłowość, że włączając na przykład kompresor powodujemy wyłączanie się sterowania maszyny CNC. Lub w określonych godzinach dnia jakaś maszyna bez konkretnej przyczyny działa nieprawidłowo. Najlepszy jednak pogląd na naszą sytuacje daję rejestracja przez cały dzień napięcia sieciowego. Można wtedy przeanalizować jakie są odchylenia od nominalnego napięcia. Zależnie od urządzeń jakie posiadamy i ich czułości na napięcie zasilające potrzeba ustabilizowania napięcia może pojawić się w różnym momencie. Wstępnie można założyć, że napięcie odbiegające o więcej niż 10% czyli w przypadku napięcia 230VAC napięcie spoza zakresu 207-253VAC, jest napięciem które może powodować z założenia problemy z urządzeniami. Często producenci tychże urządzeń określają dopuszczalne napięcie wejściowe a czasem z założenia sugerują stosowanie stabilizatorów napięcia. Tak bywa w przypadku maszyn CNC.

Jak działa stabilizator napięcia?

Idea stabilizatora napięcia polega na automatycznym stabilizowaniu napięcia zgodnie z ustawionym napięciem nominalnym. Sterowanie sprawdza napięcie wyjściowe i zgodnie z wybraną technologią będzie tak sterować aby z określoną dokładnością i z zachowaną histerezą zbliżyć się do napięcia nominalnego. Dokładność i histereza na poziomie 1-2% zapewnia, że układ stabilizacji nie przereguluje się. To jest jeśli napięcie nominalne jest 230VAC, a napięcie wyjściowe będzie wynosić 232VAC to układ sterowania nie będzie tego zmieniać. Dodać należy, że rozwiązanie trójfazowe to tak naprawdę 3 stabilizatory jednofazowe. Po prostu każda z faz jest stabilizowana oddzielnie.

Wybór stabilizatora napięcia

Lider światowego rynku stabilizatorów napięcia Delta proponuje 5 serii z 3 odmiennymi technologiami charakteryzującymi się odmiennymi właściwościami. Zależnie od obciążenia, zakresu spadków napięć i szybkości niestabilności możemy zaproponować odpowiednie rozwiązanie.