System EMS MICOMA

Jak zoptymalizować zużycie energii w firmie? Jak zmaksymalizować wykorzystanie energii z OZE? Jak skutecznie ograniczyć oddawanie energii wyprodukowanej przez własne źródła energii do sieci? Kluczem jest MIKROSIEĆ z wysokiej klasy system zarządzania energią. Proponujemy w tym obszarze zaawansowane, najnowocześniejsze oparte na różnych technologiach i dopasowane do klienta rozwiązania na rynku.

Dostarczamy układ sterowania i nadzoru MICOMA (Microgrid Control and Management) oparty o systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), PLC i EMS (Energy Management System). To systemy, które zbierają dane w czasie rzeczywistym, monitorują produkcje, zużycie i zapotrzebowanie na energie elektryczną, a potem inteligentnie sterują jej przepływem między źródłami wytwórczymi (podstawowymi, awaryjnymi i OZE), urządzeniami zasilanymi a magazynami energii. Wszystko odbywa się zgodnie z wyznaczonymi priorytetami, chwilowym zapotrzebowaniem i nadprodukcją.

Wszystkie nasze urządzenia, można zintegrować w MIKROSIECI (w hybrydowym systemie energetycznym) przy pomocy systemu MICOMA. Przeprowadzamy kompleksowy audyt elektroenergetyczny, a potem projektujemy odpowiedni układ MIKROSIECI wraz z systemem sterowania i nadzoru z użyciem najlepszych komponentów oraz właściwego sterownika. System wizualizuje dane, dokonuje diagnostyki falowników i innych elementów instalacji, steruje trackerami i żaluzjami, steruje ilością produkowanej energii, decyduje o ładowaniu lub rozładowaniu magazynów energii, uruchomieniu, podtrzymaniu lub wyłączeniu urządzeń zależnie od ich priorytetów i zaprogramowanych scenariuszy. Dobrze dobrany system zapewnia pełna skalowalność. Możemy dodawać nowe urządzenia i powielać już istniejące zarówno po stronie wytwarzania, magazynowania i odbiorów co pozwala planować rozwój Twojej MIKROSIECI w przyszłości bez konieczności wymiany kluczowych podzespołów i utraty dotychczasowej funkcjonalności.