Układ zasilania i rozdziału energii

Centralnym punktem każdej MIKROSIECI są urządzenia do zasilania i rozdziału energii, które integrują wszystkie podstawowe, rezerwowe i odnawialne źródła energii. Następnie w zależności od potrzeb, przekazują energię do odbiorców, magazynów lub do sieci.

W skład naszej oferty wchodzą kontenerowe, słupowe i wnętrzowe stacje transformatorowe wraz z układami pomiarowymi, przyłączane do sieci SN. Posiadamy również, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej, złącza kablowe. Nasze stacje transformatorowe są optymalnie skonfigurowane do pracy z turbinami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi, zespołami kogeneracyjnymi. Powyższe stacje mogą być wyposażone w zabezpieczenia oraz automatykę do telesygnalizacji i telesterowania.

Charakterystyczną cechą układu zasilania i rozdziału energii w MIKROSIECI, jest pełne zintegrowanie z systemem MICOMA (Microgrid Control and Management), który pełni nadzór nad przepływem energii i odpowiada za optymalne funkcjonowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład MIKROSIECI.

Wszystkie nasze urządzenia, można zintegrować w MIKROSIECI (hybrydowym systemie energetycznym) skonfigurowanej z oferowanych przez nas urządzeń, według indywidualnych potrzeb Klienta.

Rekomendujemy przeprowadzenie analizy i audytu energetyczno-ekonomicznego, w celu precyzyjnego dopasowania układu zasilania i rozdziału energii oraz innych urządzeń wchodzących w skład Twojej MIKROSIECI.